Stafford House (Intrax former), San diego, San Fran, Boston, Chicago

 

 

 

Stafford House (Intrax former)

เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำใน สหรัฐอเมริกา โดยตั้งอยู่ในเมืองใหญ่

ที่มีความน่าอยู่และเป็นเมืองที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาเรียนมากที่สุดคือ

San Francisco,San Diego, Bostonและ Chicago ซึ่งStafford House เป็นโรงเรียน

สอนภาษาชื่อดังที่ เน้นไปในด้าน Speaking Skillsและการเรียนที่เข้าถึงนักเรียน

โดยแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อครูหนึ่งคนโดยเฉลี่ยแล้วจะ

ในหนึ่งห้องจะมีนักเรียน 8-10 คนต่อครูหนึ่งคนเพื่อนให้การสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยตลอดระยะเวลาที่อยู๋ในสถาบัน ไม่ว่าจะนอกหรือในห้องเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องสื่อสาร

ด้วยภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้ภาษาตัวเองได้ในขณะที่อยู๋ในสถานที่เรียน

ไม่ว่าจะคุยเรื่องส่วนตัวกับคนชาติเดียวกันก็ตาม 

 

 

  

Courses ที่เปิดสอนของ Stafford House 

General English

 Business English

 University and TOEFL iBT Test Preparation

 Cambridge CAE & FCE Test Preparation

 Professional Certificate

 

ค่าเรียนโดยประมาณ $250 - $350 / week

  

 

  

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนกับ Stafford House 

Stafford House จัดสอนหลักสูตรสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

และด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนจากกว่า 40 ประเทศในศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับ

การรับรองของStafford House ทั้งในซานฟรานซิสโก ซานดิเอโก

บอสตัน และ ชิคาโก ที่ Stafford House นักเรียนจะได้พบปะและ

พูดคุยกับเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้ภาษาอังกฤษอเมริกัน (ECI) 

ในการสื่อสารในชั้นเรียนทุกสัปดาห์ และใช้เวลามากถึง 75% ในการ

พัฒนาทักษะการพูดของตนเอง เราพร้อมช่วยเหลือผู้เรียนในการ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านบทเรียนที่เน้นด้านการปฏิบัติจริง รวมทั้ง

เปิดโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ ในการทำงานกับบริษัท

สัญชาติสหรัฐฯนี่เป็นเพียงสาเหตุบางส่วนที่ 96%

 ของผู้เรียนเลือกแนะนำ Stafford House กับเพื่อน ๆ ของตนเอง

  

 

 

 

 

 


หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราจัดขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้งานในชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษและการพูดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ 

การทำกิจกรรมที่สนุกสนานและการพูดคุยกับชาวอเมริกันในชั้นเรียน

เป็นประจำทุกสัปดาห์เราแบ่งระดับการเรียนรู้เป็น 10 ระดับตั้งแต่

ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กับคนที่มีระดับทักษะใกล้เคียงกันในชั้นเรียนโดยจะเริ่มเปิดสอนทุกวันจันทร์

 

จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านวิชาการ

ของตนเอง เตรียมความพร้อมสำหรับศึกษา ต่อระดับมหาวิทยาลัย

หรือเพื่อเพิ่มผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาให้กับตนเอง

 เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในการเตรียมพร้อมก่อนสอบโดยการ

จัดแบบทดสอบขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ ผู้เรียนสามารถสอบ TOEFL ได้กับ

Stafford House เนื่องจากสถานศึกษาทั้งหมดของเราได้รับการรับรอง

ให้เป็นศูนย์ทดสอบ TOEFL ibt อย่างถูกต้องสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัยหลังจาก จบหลักสูตรของ Stafford House 

 ทางสถาบันมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั้งในชิคาโก

ซานฟรานซิสโกและซานดิเอโก ข้อตกลงกับสถาบันบางแห่งมี การงดเว้น

การสอบTOEFLหรือบริการออกจดหมายรับรองการ รับเข้าศึกษาต่อ เรามี

บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์ของเราทุกแห่ง

ชั้นรียน TOEFL เริ่มเปิดสอนทุกวันจันทร์ ดูเวลาเริ่มการสอนสำหรับ

การทดสอบ Cambridge ได้จากเว็บไซต์ของเราที่

http://www.staffordhouse.com ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 7

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของเราจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการ

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้งานในสถานที่ทำงานที่มีบุคคลจากหลากหลายชาติ

และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ด้านธุรกิจ

พัฒนาความเข้าใจด้านไวยากรณ์ การพูด การฟังและทักษะด้านการเขียน

ในสภาพการทำงานแบบมืออาชีพ กิจกรรมในชั้น เรียนประกอบไปด้วยการพูดคุย

เกี่ยวกับเหตุการณ์ตัวอย่างทางธุรกิจจริง การเขียนแบบมืออาชีพ

 การรับสายติดต่อทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะด้านการต่อรอง

และการนำเสนอ ชั้น เรียนเริ่มเปิดสอนทุกวันจันทร์ต้อง

ผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 5

 

 

นักเรียนที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงในสภาพ

การทำงานแบบเป็นทีมหรือผู้ที่ต้องการจัดทำพอร์ตการทำงานหรือ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ชั้นเรียน

เปิดสอนโดยผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ ไม่ใช่ผู้สอน ESL ซึ่งทำให้การเรียนการสอน

มีความท้าทายและน่าสนใจอยู่เสมอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านธุรกิจ

ได้โต้ตอบและพูดคุยกับผู้ประกอบวิชาชีพจากบริษัทที่มีชื่อเสียงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ผ่านการเยี่ยมชมบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ได้มีโอกาสปรับใช้ความรู้ของตน

กับกรณีศึกษาทางธุรกิจ เรามีหลักสูตรประกาศนียบัตรในด้านการตลาดและ

การโฆษณาการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ ชั้นเรียนจะมี

การกำหนดวันที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนไว้ชัดเจนโดยสามารถ

เลือกเข้าคาบเรียนได้แบบแยกกันหรือแบบต่อเนื่องได้ตามต้องการ

ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 7

 

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านวิชาชีพของคุณ

กับบริษัทสัญชาติสหรัฐฯกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพของเราให้โอกาส

แก่นักเรียนในการได้ศึกษาและสร้างเสริมประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน

ผู้เรียนยังสามารถฝึกฝนทักษะกับชาวอเมริกันในที่ทำงาน หรือปรับใช้ทักษะ

กับโครงการต่าง ๆที่มีความสำคัญในบริษัทที่รับเข้าฝึกสอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ยิ่งขึ้นในการทำงาน กิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาฝึกอบรมขั้นต่ำ 12 สัปดาห์และ

มีกำหนดเวลาเริ่มการเรียนรู้ไว้ชัดเจนก่อนผู้เรียนเริ่มเข้าฝึกอบรม

ผู้เรียนจะตู้องผ่านวิชาเลือกระยะเวลา 4 สัปดาห์ การเข้าฝึกงานในบริษัท

ผู้รับเข้าจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อจากนี้ ผู้เรียนจะต้องถือวีซ่าF-1 และมีอายุ

อย่างน้อย 18 ปีและผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่

Level 7 กับ Stafford House

 

 

 

Visitors: 35,947