NESE (The New England School of English) Boston

 

The New England School of English ได้รับการก่อตั้งโดยนักการศึกษา

ผู้หนึ่งที่มีปรัชญามุ่งมั่นซึ่งปรัชญานี้คอยขับเคลื่อนทุกแง่มุมของ NESE

แนะแนวทางกิจกรรมในแต่ละวันของสถาบันและสร้างบรรยากาศพิเศษ

ห้เกิดขึ้นทั่วทั้งสถาบัน นักศึกษาจะสังเกตเห็นบรรยากาศนี้ได้ตั้งแต่

การตอบจดหมายครั้งแรกอย่างใส่ใจก่อนที่นักศึกษาจะมาถึง การต้อนรับ

อย่างอบอุ่นที่นักศึกษาได้รับเมื่อมาถึงที่พักของ NESE ประสบการณ์ในชั้นเรียน

ของนักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆไปจนถึงการบอกลาที่เต็มไปด้วยน้ำตา

เมื่อนักศึกษาออกจากสถาบัน บรรยากาศนี้ร่วมกับมาตรฐาน

ทางวิชาการระดับสูงของ NESE ทำให้นักศึกษากล่าวถึงอย่างสม่ำเสมอ

ว่าทำให้สถาบันมีความโดดเด่นและแตกต่าง

 

 

WHY CHOOSE NESE
 

หลักสูตรคุณภาพสูง 

ที่ NESE การศึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก

ซึ่งพื้นฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพสูงนี้

ได้รับการระบุผ่านทางงานวิจัยทางการศึกษา ทุกแง่มุมของ

โปรแกรมวิชาการของ NESE ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบ

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สูง ตัวอย่างเช่น

การจัดวางโต๊ะเรียนได้รับการวางแผนมา

เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสในการ

ประสบความสำเร็จของนักศึกษาให้สูงที่สุด

  

ชั้นเรียนขนาดเล็ก

 ชั้นเรียนของเรามีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 12 คน ชั้นเรียนขนาดเล็กนี้

ช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการอภิปรายกันอย่างกระตือรือร้น นักศึกษามี

ส่วนร่วมบ่อยครั้งและมีการโต้ตอบระหว่างนักศึกษา-อาจารย์อย่างเข้มข้น

งานวิจัยทางการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ในเชิงบวก

ของนักศึกษาจะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กลง

เนื่องจาก NESEพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่มีประสิทธิผล

และนักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของตนได้

เราจึงใช้ความระมัดระวังในการจำกัดขนาดของชั้นเรียนของเรา 

 

สถาบันที่ได้รับการนับถืออย่างสูง 

เนื่องจากความเป็นเลิศของ NESE ทางสถาบันจึงได้รับการนับถือ

และรับรองจากองค์กรต่าง ๆหลายแห่งอย่างไรก็ตาม สำหรับเรา

ไม่มีความตระหนักใดที่ดีกว่าคำรับรองที่น่ายินดีที่นักศึกษาของเรา

กว่าร้อยคนส่งให้กับทางสถาบันทุกปี 

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ชั้นยอด

การมีส่วนร่วมของบุคลากรแต่ละคนที่ NESE คือสิ่งที่ทำให้สถาบันนี้

เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างบุคลากรทุกคนที่ NESE

ตั้งแต่อาจารย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสภาพแวดล้อม

สถาบันที่ยอดเยี่ยมให้กับนักศึกษาแต่ละคน ที่ซึ่งมีความท้าทาย สนุกสนาน

และให้การสนับสนุนกับนักศึกษาอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

Intensive and Semi-Intensive Programs Five Days per Week

หลักสูตรเร่งรัดเต็มวันและครึ่งวัน ห้าวันต่อสัปดาห

นักศึกษามีสิทธิ์เลือกเรียนตามหลักสูตรของ NESE คือ หลักสูตรเร่งรัดเต็มวัน

ระหว่าง 9:00-15:15 น. เป็นประจำทุกวันหรือหลักสูตรเร่งรัดครึ่งวัน

ระหว่าง 9:00-12:00 น. ทุกวัน หลักสูตรทั้งสองประกอบด้วยชั้นเรียนภาษา

และวัฒนธรรมทั้งหมดสิบระดับชั้นต่างๆ กัน นักศึกษามีสิทธิ์ใช้

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่สถาบัน NESE จัดไว้ให้

รวมทั้งมีสิทธิ์เลือกพำนักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันหรือที่หอพัก

 

 

Elective and After-School Courses

หลักสูตรพิเศษให้เลือกและหลักสูตรหลังเวลาเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง

นอกจากหลักสูตรเร่งรัดตามปกติ นักศึกษายังมีสิทธิ์เลือกเรียนเพิ่มเติม

ในหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรหลังเวลาเรียนซึ่งสถาบัน

จัดให้เลือกเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายรวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรพิเศษทั้งสอง

ได้รวมหลักสูตรเตรียมสอบTOEFL® 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมาย

การพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ และการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นักศึกษาระดับก้าวหน้าของ NESE ยังมีสิทธิ์เรียนวิชาที่สนใจพิเศษใน

“โรงเรียนเพิ่มเติมภาษาฮาร์วาร์ด”

หรือวิทยาลัยเขตอื่นๆ (โปรดทราบ: ต้องมีนักศึกษาอย่างน้อยห้าท่าน

จึงลงทะเบียนเปิดชั้นพิเศษหลังเวลาเรียนที่ NESE ได้)

 

 

A Program for Professionals

โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักวิชาชีพ

เนื่องจากความหลากหลายและยืดหยุ่นของหลักสูตร นักวิชาชีพจึงเลือก

หลักสูตรที่เหมาะสม ได้ตามวัตถุประสงค์ นับว่าเป็นสิ่งดีเลิศสำหรับนักวิชาชีพซึ่งหน้าที่การงาน

ทำให้ไม่สามารถเรียนหลักสูตรเร่งรัดตามปกติ นอกจากนี้ NESE ยังมีหลักสูตรส่วนตัว

และหลักสูตรเผื่อเลือกมากมายให้นักวิชาชีพเลือกสรรตามวัตถุประสงค์

 

 

A Program for Students

โปรแกรมการเรียนสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักศึกษาได้สร้างสรรค์ออกแบบเป็นพิเศษ

เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด นอกจากหลักสูตรเร่งรัดแล้ว

ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® และสอบ TOEFL®เพื่อเข้าสถาบันต่างๆ

ซึ่งสอบประจำทุกเดือนและมีหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® 

เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยสถาบัน NESE มอบคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน

บริการจัดหาสถานที่เรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีรายชื่อมหาวิทยาลัย

ในห้องสมุดให้เลือกมากมาย เพื่อวางแผนอนาคตการเรียน

ในสหรัฐอเมริกา สถาบัน NESE ยังช่วยนักศึกษาให้เข้าเรียน

ในมหาวิทยาลัยเขต โดยไม่ต้องสอบ TOEFL® อีกด้วย

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 35,367