COLUMBIA WEST COLLEGE, LA

 

COLUMBIA WEST COLLEGE เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยม

ของนักเรียนไทยและชาวต่างชาติจากหลายๆ ประเทศด้วยการสอน

ที่มีคุณภาพจากการรับรองของ ACCET (EDUCATION & TRAINING),

NAFSA (INTERNATIONAL EDUCATORS), TESOL & BPPE จุดเด่นของโรงเรียนอยู่ที่

ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพง แต่คุณภาพการเรียนการสอนดีมาก  ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่

ต้องการเดินทางไปศึกษาในระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป) เพื่อเตรียมภาษาอังกฤษ

สำหรับศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาในระดับสูง

 

 

Why choose CWC? 

 1. การเรียนการสอน

การเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม ทั้งด้านของ หลัก ไวยากรณ์,

การอ่านการเขียน และการฟังการพูด ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการทดสอบ

ของแต่ละวิชาเมื่อนักเรียนมาถึง ซึ่งนักเรียน อาจเรียนเลเวลแตกต่างกันในแต่ละวิชา

หลักสูตรนี้ทำให้ นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว 

 2. ครูผู้สอน 

ครูทุกท่านของทางสถาบันเป็นเจ้าของภาษา ซึ่งจบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยและมี ประสบการณ์การสอนนักเรียนมาแล้ว

ซึ่งจากคุณวุฒิเหล่านี้ทำให้นักเรียนมั่นใจถึงคุณภาพ การสอนได้ 

 

 3. ค่าเล่าเรียน 

ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพของสถาบันและ

การดูแลให้บริการนักเรียนอย่างดีเยี่ยม

สามารถดูตารางค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามด้านล่าง 

 4. กิจกรรมที่หลากหลาย 

ทางสถาบันจัดกิจกรรมทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม กิจกรรมเหล่านี้

ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องมิตรภาพระหว่างเพื่อนเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาว อเมริกันอีกด้วย 

 5. LA:สถานที่เรียนและท่องเที่ยวยอดเยี่ยม 

อากาศที่ดี, มีชายหาดสวยงาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม นักเรียนจึงเลือก

มาเรียนที่ลอสแอนเจลิส สถาบัน Columbia West College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง,

ไม่ไกลจาก ชายหาด, ใกล้แหล่งบันเทิงและพิพิธภัณฑ์,

เดินทางสะดวก เพราะอยู่ใกล้ฟรีเวย์สายหลัก มาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่า

ทำไมจึงขนานนาม LA ว่าเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของโลก 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 33,018