PELA

 

Portland English Language Academy (PELA) มีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษคุณภาพสูงในราคาไม่แพงที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียน

ที่มีความต้องการทางภาษาและมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กันเราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจค้นพบ และเรียนภาษาอังกฤษในแบบที่ใช้

ในชีวิตประจำวันและสร้างทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเราสอนภาษาอังกฤษ

ในแบบที่ใช้อยู่จริงในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

 

พันธกิจของเราคือ สร้างผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยม

ด้วยการสอนที่ทุ่มเทอย่างเต็ม 100% ให้แก่นักเรียนของเรา

 

 

Portland English Language Academy ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center

ที่เดินทางได้สะดวกใจกลางย่าน Lloyd District ของ Portland

และย่าน Lloyd District นี้เป็นศูนย์กลางการทำงาน ที่อยู่อาศัยช้อปปิ้ง

และความบันเทิงหลักใน Portland  และอยู่ภายในช่วงตึกเดียวจาก

รถไฟฟ้ารางเบา MAX สามสายรถราง Portland Streetcar

รวมทั้งรถประจำทางและเส้นทางจักรยานหลายสาย

 

ที่ PELA คุณจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- ห้องอ่านหนังสือที่เงียบสงบ

- ศูนย์เรียนพิเศษ

- ห้องอ่านหนังสือส่วนตัว

- Wi-Fi ฟรี

- ที่จอดรถฟรี

- ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนและห้องครัวเล็กขนาดเล็ก

- ห้องสมุดสื่อการสอนที่มีดีวีดีมากกว่า 500 แผ่น

 

 

 

 

PROGRAM

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ PELA เตรียมความพร้อมให้นักเรียน

ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสำหรับการทำงาน

และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

ประโยชน์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

- พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว

- บรรลุภาษาอังกฤษขั้นสูงในเวลาอันสั้น

- เรียนกับนักเรียนที่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับคุณ

  

17 คาบเรียนต่อสัปดาห์ 

- วิชาภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ 7 ชั่วโมง 

- การอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง

 -การเขียนการฟังและการพูด

 - วิชาทักษะในการสื่อสาร 10 ชั่วโมง

 - ผสมผสานทุกทักษะ

 - ไวยกรณ์เพื่อการสื่อสาร

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่มีให้เลือก

- การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม (1-10 ชั่วโมง)

- ศูนย์เรียนพิเศษ (1-6 ชั่วโมง)

 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

*ในหลักสูตรแบบกึ่งเข้มข้น นักเรียนจะเรียนวิชาเน้นทักษะภาษาอังกฤษ

แต่ละทักษะ 2 ใน 3 วิชาและเรียนวิชาทักษะในการสื่อสารทุกวิชา

ทำให้ชั่วโมงเรียนรวมทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ ไม่เกิน 18 ชั่วโมง

ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือวีซ่านักเรียนประเภท F-1

และทักษะต่าง ๆที่สอนในวิชาที่คุณถอนจะนำมาสอนในคาบเรียนอื่น โดยนักเรียน

จะสามารถเลือกคาบเรียนที่ต้องการได้หลังจากมาถึงที่ PELA แล้ว

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเน้นที่การสร้างทักษะภาษาอังกฤษแต่ละทักษะ

และภาษาอังกฤษโดยรวมเพื่อการสื่อสาร

 

class3

ประโยชน์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

- พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสนทนาภาษาอังกฤษ

ของคุณอย่างรวดเร็ว

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงได้ในเวลาอันสั้น

- เตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อม

การทำงานหรือในมหาวิทยาลัย

 

20 คาบเรียนต่อสัปดาห์

- ภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ 10 ชั่วโมง

- การอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง

- การเขียน

- การฟังและการพูด

- วิชาทักษะการสื่อสาร 10 ชั่วโมง

- ผสมผสานทุกทักษะ

- ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่มีให้เลือก

การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม (1-10 ชั่วโมง)

ศูนย์เรียนพิเศษ (1-6 ชั่วโมง)

 

ตารางหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

 

 

 

   

 

การรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

PELA ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเส้นทางการเข้าศึกษาในสถาบัน

ทางการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของเรา สำหรับนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เส้นทางเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่

การลดเว้นค่าสมัครไปจนถึงการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขPELA จะให้ความช่วยเหลือ

เพื่อให้คุณทำความเข้าใจและทำตามขั้นตอนการสมัครได้ง่ายขึ้น

 

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีเส้นทางการเข้าศึกษาสำหรับนักเรียน PELA

Oregon State University

Colorado State University

Salisbury University (Maryland)

Marshall University (West Virginia)

George Mason University (Virginia)

Drew University (New York)

Southwestern Oregon Community College

University of South Florida

Northern Arizona University

 

การรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขผ่าน PELA

มหาวิทยาลัยบางแห่งข้างต้นรับนักเรียนของ PELA ให้เข้าศึกษา

แบบมีเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหมายความว่า

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจะลดระดับคะแนน TOEFL หรือ IELTS

 ที่บังคับสำหรับการเข้าศึกษาให้นักเรียน PELA หรือไม่บังคับว่าต้องใช้

คะแนน TOEFL หรือ IELTS เลย การรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข

เป็นวิธีที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียนต่างชาติ

ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อบังคับบางส่วน ข้อบังคับส่วนใหญ่มีดังนี้

นักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันของ PELA และเรียนจบระดับสูงสุดของเรา (ระดับ 6)

 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษของตนด้วยเกรด B (3.0 หรือ 80%) หรือสูงกว่า

หลักสูตรปริญญาตรี  : คะแนน TOEFL ต่ำสุด 60 หรือคะแนน IELTS ต่ำสุด 5.0

หลักสูตรปริญญาตรี  : ไม่ต้องใช้คะแนน SAT, GRE หรือ GMAT

หลักสูตรปริญญาโท  : คะแนน TOEFL ต่ำสุด 65 หรือคะแนน IELTS ต่ำสุด 5.5

หลักสูตรปริญญาโท  : ปกติจะไม่ต้องใช้คะแนน GRE หรือ GMAT จนกว่าจะสิ้นปีแรกของการเรียน

 

 

Visitors: 35,366