Hawaii

รัฐฮาวาย (Hawaii) เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก

ฮาวายได้รวมเข้ากับสหรัฐอเมริกา เป็นลำดับสุดท้าย ลำดับที่ 50 ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2502

โดยฮาวายตั้งห่างจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกาประมาณ 3,700 กม. (2,300 ไมล์) แต่เดิมฮาวายถูกเรียกว่า

"หมู่เกาะแซนด์วิช"(Sandwich Islands) ตั้งโดย เจมส์ คุก เมื่อล่องเรือมาพบเกาะ ในปี พ.ศ. 2321 (ค.ศ. 1778)

ฮาวายมีจำนวนประชากร 1,211,537 คน (พ.ศ. 2543) โดยมีโฮโนลูลู เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ

ภาษาทางการของรัฐคือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฮาวาย ฮาวายได้มีชื่อเล่นของรัฐว่า"รัฐอะโลฮา" (Aloha State)

ซึ่งคำว่า อโลฮา เป็นคำทักทายในภาษาฮาวาย มีความหมายถึง "สวัสดี" และ "ลาก่อน"

 

HAWAII LANDMARK

 

Haleakala national park

 เป็นอุทยานแห่งชาติที่อนุรักษ์ภูเขาไฟที่สวยงามเด่นตา ตั้งอยู่ที่ Haleakala บนเกาะ Maui

นอกจากนั้นในหมู่บ้าน Kipahulu ซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งนี้เช่นกัน มีการอนุรักษ์พืชและสัตว์ไม่ให้สูญพันธ์

รวมถึงพยายามรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากที่สุด

 

The Hanauma Bay Nature Preserve

ที่อ่าวแห่งนี้มีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์และยังคงความสวยงามอยู่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

จะตื่นเต้นกับการดำน้ำดูปะการังบริเวณพื้นผิวน้ำ ไม่ต้องดำลงไปลึก ดังนั้นคนที่ดำน้ำไม่เป็น

ก็สามารถชมความงามเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ชายหาดที่ขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าครามใส

คลื่นสงบ เหมาะกับการมาพักผ่อนมากทีเดียว

 

The Diamond Head

 

 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือภูเขาไฟนั้นเอง ขณะที่ภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดออก

ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล เพราะว่ามันตั้งอยู่ติดทะเลเลยทำให้จากภูเขาที่มีรูปทรงธรรมดามีรูปร่างคล้ายโคน

หรือตรงยอดเป็นหลุมลงไปนั่นเอง จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากเหล่านักท่องเที่ยวรอบโลกได้เป็นอย่างดี

และพากันเดินทางมาเป็นจำนวนมาก  เพื่อเดินขึ้นไปบนยอดเขาและชมทัศนียภาพจากมุมสูง

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้อย่างสะดวกสบาย เพราะว่าเขาทำทางขึ้นไปให้อย่างดี

เพียงแต่เสียค่าผ่านทาง5 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 174 บาทต่อรถหนึ่งคัน 

 

The Iolani Palace

ราชวังใหญ่โตตระการตาที่ฮาวายนี้ สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ฮาวาย

ส่วนกำแพงวังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวฮาวายมาช้านาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้

เฉพาะห้องหลัก ๆ ที่เปิดให้ชมเท่านั้น สำหรับค่าบริการเข้าชมโดยมีไกด์อธิบายประวัติศาสตร์

ถ้าเป็นผู้ใหญ่เสียค่าเข้า 20 ดอลลาร์สหรัฐ เด็กเสียค่าเข้า 5 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้านักท่องเที่ยว

ต้องการเดินชมด้วยตัวเองชำระเพียงคนละ 12 ดอลลาร์สหรัฐ

  

The USS Arizona Memorial

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของซากเรือดำน้ำที่อับปางลงในอดีต และได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์

ของการรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ Pacific National Monument ซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่นักท่องเที่ยว

จะมาเฮฮาสนุกสนานเหมือนกับที่อื่น เพราะว่าเป็นสถานที่รำลึกถึงโศกนาฏกรรมในอดีต

ผู้คนที่ไปเยี่ยมชมจะได้เรียนรู้และพิจารณาใคร่ครวญประวัติศาสตร์ความเป็นมา 

 

 

 

 

Visitors: 102,266